Заява про захист персональних даних

Ми докладаємо багато зусиль для коректної обробки даних. Тому ми користуємося послугами захисту даних від m-privacy GmbH. Уповноважена особа з питань захисту особистих даних InnoZ:

Роман Мацковський

datenschutz@innoz.de

m-privacy GmbH
Вернер-Фосс-Дамм 62 (Werner-Voß-Damm 62)
12010 Берлін, Німеччина (12101 Berlin, Deutschland)

1 Реалізація та дотримання цієї заяви про захист персональних даних

Ми, InnoZ GmbH, Зуреф-Кампус 16, 10829 Берлін, що діємо як modalyzer (надалі – «ми» або «modalyzer»), надаємо Вам у використання веб-сайт www.modalyzer.com (надалі – «веб-сайт»), а також мобільний додаток для відстеження пересувань (надалі – «мобільний додаток»), за допомогою яких Ви (надалі – «користувач») можете безкоштовно відстежувати свої щоденні пресування та мобільність відповідно до Загальних умов, а також користуватися іншими послугами modalyzer (надалі разом – «послуги» або «дослідницький інструмент modalyzer»). Оскільки для нас важливо забезпечити захист Ваших персональних даних (в першу чергу, захист Ваших особистих прав при отримані, обробці та використанні даних), ми надаємо Вам інформацію щодо особливостей використання даних, які підлягають захисту відповідно до чинного законодавства.

Перед тим, як надавати згоду на використання наших послуг, просимо уважно ознайомитися з інформацією про захист персональних даних. modalyzer зобов'язується дотримуватися вказаних далі пунктів стосовно захисту персональних даних.

2 Мета збору даних

Транспортний сектор ще динамічніше розвивається та має тенденцію до диверсифікації. Нові види послуг (зокрема, спільне користування авто та велосипедів) стають все більш популярними. В нових умовах класичні інструменти збору даних, такі як щоденники подорожей, вже більше не задовольняють потреб досліджень у отриманні точних відповідей. Ми розробили дослідницький інструмент modalyzer для подолання нових викликів.

3 Опис послуг

3.1 Розробка дослідницького інструмента modalyzer

Дослідницький інструмент modalyzer дозволяє збирати основні дані про пересування, такі як способи пересування або ефективність способів пересування. Записані дані (див. п. 4.4) та відкориговані пересування допомагають нам вдосконалювати методи, які використовуються для збору цих даних, та, тим самим, покращувати роботу самого дослідницького інструменту modalyzer. Ці дані використовуються лише для внутрішніх цілей та не передаються третім особам.

3.2 Використання інструменту modalyzer в дослідницьких проектах

Кожен користувач має, окрім іншого, можливість надати свої дані (див. п. 4.4) для дослідницьких проектів (надалі - "проекти") третіх сторін. При цьому персональні дані (необроблені дані, контактна інформація) не передаються стороннім особам, а обробляються та досліджуються лише нами. Ми передаємо лише зведені або анонімні дані, які не можуть бути пов'язані з окремою особою.

Інформацію про окремі проекти можна отримані на веб-сайті або через мобільний додаток. Там також міститься більш детальна інформація про особливі вимоги та цілі проектів. Ваші дані використовуються лише для цілей вибраних Вами проектів та в тому обсязі, який вказано в описі проекту.

4 Методи збору даних

4.1 Дані про пересування

За допомогою мобільного додатку ми збираємо дані про Ваші пересування (надалі – «дані про пересування»). Базуючись на цих даних, ми проводимо аналіз дорожнього руху. Це дозволяє отримувати основні дані про мобільність населення (наприклад, використання різних способів пересування). Окрім того, ми визначаємо цілі поїздок на основі характерних пересувань, які реєструються протягом багатьох днів, та результатів просторового аналізу.

Для точної реєстрації пересувань з використанням різних транспортних засобів (інтермодальні подорожі) традиційних методів може бути недостатньо. Мобільний додаток записує пересування псевдоанонімно. Через певний період часу ми проводимо кількісну оцінку змін у способах пересування, що дозволяє вдосконалювати дослідницький інструмент modalyzer за допомогою Ваших відгуків.

Дослідницький інструмент modalyzer збирає такі категорії даних, як просторові координати, час та способи пересування. Ці дані записуються з моменту увімкнення відстеження у мобільному додатку. Ми розробили алгоритми, які інтерпретують ці групи даних як етапи з різними способами пересування та визначають інші додаткові характеристики пересувань, такі як тривалість та відстань. Якщо Ви відстежуєте свої пересування протягом декількох днів, мобільний додаток створює багатоденні профілі пересувань.

Незважаючи на те, що пересування записуються в псевдоанонімному режимі, відвідування одних і тих самих місць дозволяє визначити місце проживання та роботи, а також конкретну особу. Навіть у разі відсутності спроб встановити особу користувача записані профілі пересувань вважаються персональними даними. Тому ми забезпечуємо таку ж конфіденційність цих даних, як і Ваших особистих даних, які Ви вказуєте при реєстрації (ім'я, електронна адреса).

Мобільний додаток для смартфонів з операційною системою iOS або Android передає інформацію про модель смартфону, версію ОС, версію мобільного додатку та здійснює попередню оцінку пересувань (наприклад, «автомобіль» або «пішки»). Усі інші характеристики, наприклад, спосіб пересування або мета подорожі, розраховуються за допомогою алгоритмів на основі початкових даних, а також шляхом співставлення геоданих (геопорівняння). Геодані включають дані OpenStreetMap та внутрішні дані про використання транспорту, що об'єднуються в одну загальну статистику (не персоналізовану).

4.2 Опитування

Ви можете вказати додаткову особисту інформацію в онлайн-анкеті. Наприклад, ми запитуємо про Ваш поштовий індекс за місцем проживання, Вашу стать, наявність посвідчення водія. Оскільки для деяких проектів на нашому ринку розглядаються лише певні цільові групи, ми проводимо попередній вибір претендентів.

Це потрібно для того, щоб пропонувати проекти, які Вам підходять, що дозволить Вам активно підтримувати проекти за допомогою Ваших даних. Заповнення анкети - за бажанням. Однак якщо Ви хочете підтримати проекти, надаючи свої дані, заповнення анкети є обов'язковим. Ваші відповіді зберігаються у Вашому профілі користувача, який Ви можете змінювати. Ці дані зберігаються доти, доки існує Ваш обліковий запис.

4.3 Опитування для окремих проектів

Для певних проектів, які Ви обираєте, необхідно заповнювати онлайн-анкету. Таке опитування дозволяє зібрати інформацію, яку не можна отримати на основі даних про Ваші пересування. Сюди належать, наприклад, питання про Ваше ставлення до певних способів пересувань або інформація про мобільні додатки, які Ви використовуєте. Такі питання визначаються відповідно до цілей окремого проекту.

Якщо Ви берете участь у проекті, ми використовуємо Ваші дані для оцінки в рамках такого проекту. При цьому Ви можете отримати певну винагороду у вигляді участі у розіграші. Після закриття проекту (строк проведення проектів вказано на веб-сайті) наявні поточні дані підлягають оцінці. Ви можете у будь-який час відмовитись від використання Ваших даних. В цьому випадку Ваші дані будуть і далі використовуватись для цілей проекту, але псевдоанонімно. Однак ми видалимо необроблені дані та не будемо їх використовувати у майбутньому.

4.4 Категорії та обсяг даних, що збираються

В таблиці нижче представлений загальний список даних, які ми збираємо.

Первинні ідентифікаційні дані Адреса електронної пошти для відбору кандидатів
Адреса для відправлення реєстратора даних GPS (не включається для мобільних додатків)
Інформація для реєстрації на веб-сайті
Мобільний додаток для смартфону Час локалізації
Геокоординати та їх точність (визначаються чіпом GPS)
Параметри прискорення (визначаються датчиками у смартфоні)
Пересування - від операційної системи
Надійність (точність) розпізнавання пересувань
Агент користувача (тип пристрою, версія ОС, версія мобільного додатку)
Анкетні дані Соціо-демографічні дані, відгуки і т.д.

4.5 Обробка даних про пересування

Після запису даних мобільним додатком вони передаються через Wifi-мережу або, у разі активації, за допомогою мобільної передачі даних на сервер нашого постачальника послуг Host Europe GmbH (Кельн), де зберігаються у базі даних. Передача даних, записаних за допомогою мобільного додатку, здійснюється виключно через безпечне SSL-кодування. На нашому сервері необроблені дані аналізуються за допомогою описаних вище алгоритмів. Мобільний додаток, окрім збору необхідних даних, також зберігає лише адресу електронної пошти для входу останнього користувача. Це спрощує повторний вхід, оскільки не потрібно знову вводити адресу електронної пошти. Паролі та додаткова інформація користувача не зберігаються. Після передачі необроблених даних на сервер ці дані видаляються у мобільному додатку.

4.6 Обробка анкетних даних

Для проведення нашого онлайн-опитування ми використовуємо інструмент Survalyzer AG. Анкетні дані містять специфічні для кожного проекту питання, відповіді на які доповнюють інформацію, отриману за допомогою мобільного додатку. Ці дані аналізуються та об'єднуються мобільним додатком modalyzer.

4.7 Зв'язок з користувачами

Ми інформуємо Вас про такі важливі події, як нові характеристики, зміни у Заяві про захист персональних даних або нові проекті, які Вам підходять. Для цього ми використовуємо адресу електронної пошти, вказану при реєстрації. Щоб не перевантажувати Вас частими листами, ми повідомляємо Вам важливу інформацію електронною поштою приблизно чотири рази на календарний рік. Якщо Ви берете участь у проектах, ми також можемо надсилати інформацію стосовно таких проектів на вказану Вами адресу електронної пошти після отримання Вашої попередньої згоди.

5 Передача даних третім особам

Як правило, ми ніколи не передаємо Ваші персональні дані третім особам за межами InnoZ та modalyzer. Виключенням є Survalyzer AG (Цюрих), що надає нам програмне забезпечення для проведення онлайн-опитування та має головний офіс у Швейцарії. Зовнішні постачальники послуг, які здійснюють обробку даних для нас, зобов'язані дотримуватись жорстких вимог Федерального закону про захист даних.

Дані передаються постачальникам послуг через SSL-зв'язок. Host Europe GmbH і Survalyzer AG сертифіковані відповідно до стандартів ISO 27001.

Навіть коли Ви берете участь у проекті, Ваші персональні дані не розкриваються. Нашим замовникам ми завжди надаємо лише зведені дані, які не вказують на жодну конкретну особу.

6 Збереження та видалення даних

У будь-який момент Ви можете видалити всі свої дані (ідентифікаційну інформацію, дані відстеження, анкетні дані). Це дуже легко зробити за допомогою функції "Видалити обліковий запис" у вкладці "Мій профіль".

Якщо Ваші дані вже включені до оцінки необроблених масивів даних в рамках певного проекту, який вже розпочався, ці дані будуть також включені до даних дослідження у псевдоанонімній формі. Звісно, Ваші дані будуть видалені з системи, тобто вони більше не будуть включатися при проведенні подальших оцінок.

Видалення даних не можна відмінити. При цьому дані видаляються з усіх носіїв інформації, включаючи резервну пам'ять. З технічних причин видалення даних з резервних пристроїв здійснюється через певний проміжок часу.

На веб-сайті Ви також можете виправляти свої проаналізовані етапи або видаляти їх самостійно, коли необхідно. Для кожного записаного дня показано кількість окремих етапів. Окрім того, етапи також відображаються на карті. Анкетні дані видаляти окремо не можна. Якщо Ви не берете участі в жодному з проектів, Ваші дані не використовуються.

Усі дані, які зберігаються у мобільному додатку, буде видалено після його деінсталяції.

7 Передача та прийняття угоди

modalyzer — це проект, розроблений співробітниками InnoZ GmbH. Розробники modalyzer планують виокремити проект в окрему компанію під назвою modalyzer GmbH. З моменту утворення окремої компанії modalyzer нестиме відповідальність відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних, а дані будуть передані новоствореній компанії modalyzer. Новостворена компанія зобов'язана буде дотримуватись законодавства у сфері захисту персональних даних. Більш детальна інформація стосовно прийняття угоди міститься у Загальних умовах.

8 Право на відмову

Ви можете відмовитися від надання згоди на використання Ваших даних у будь-який момент у порядку, описаному в Розділі 6, або написавши нам листа за наступною адресою: info@modalyzer.com.

9 Контакти

info@modalyzer.com

Enrico Howe
Tel.: (030) 23 88 84 - 211
enrico.howe@innoz.de

Marc Schelewsky
Tel.: (030) 23 88 84 - 106
marc.schelewsky@innoz.de

Центр інновацій у сфері мобільності та соціальних змін (InnoZ) ГмбХ
Зуреф-Кампус 16
10829 Берлін, Німеччина
Факс: (030) 23 88 84 - 120
https://www.innoz.de/